Thủ thuật - Thao tác - Cách thức sử dụng - Vận hành tài khoản Taobao Tmall 1688 khi mua hàng tại Trung Quốc

Thay đổi địa chỉ nhận hàng tại Trung Quốc trên Taobao.com và Tmall.com

Thay đổi địa chỉ nhận hàng tại Trung Quốc trên Taobao.com và Tmall.com

Ngoài thao tác chọn mua hàng hóa, các thông tin thanh toán thì điều quan trọng nhất địa chỉ nhận hàng nội địa để người bán hàng có thể gửi hàng cho chúng ta. Bài viết này iChina Company sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách làm thế nào để cài đặt và thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định trên Taobao và Tmall.