Thay đổi địa chỉ nhận hàng tại Trung Quốc trên Taobao.com và Tmall.com
Thay đổi địa chỉ nhận hàng tại Trung Quốc trên Taobao.com và Tmall.com
Ngoài thao tác chọn mua hàng hóa, các thông tin thanh toán thì điều quan trọng nhất địa chỉ nhận hàng nội địa để người bán hàng có thể gửi hàng cho chúng ta. Bài viết này iChina Company sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách làm thế nào để cài đặt và thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định trên Taobao và Tmall.