Đồng RMB được xếp vào nhóm những đồng ngoại tệ chính của thế giới

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã chính thức đưa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vào hệ thống tiền tệ chủ chốt toàn cầu. Hành động này được đánh giá là sẽ mang lại vị thế mới cho nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này.

IMF cho biết, đồng nhân dân tệ có đủ khả năng đáp ứng những tiêu chí hiện thời và là một trong những loại tiền tệ thuộc Quyền rút vốn đặc biệt được thêm vào cùng với đồng đô la của Mỹ, đồng euro của Châu Âu, đồng yen của Nhật và đồng bảng của Anh. Quyền rút vốn đặc biệt là một tiêu chuẩn tài chính mà IMF dùng để cấp vốn vay khủng hoảng cho các quốc gia thành viên của mình.

Quyền rút vốn đặc biệt là một tài sản dự trữ quốc tế quan trọng, do đó hành động trên của IMF sẽ khiến cho đồng nhân dân tệ có thể sử dụng được trên toàn cầu. Khi đồng nhân dân tệ được thêm vào hệ thống các loại tiền tệ của IMF sẽ có tỉ trọng 10,92%.