Thông tin Tài chính tại Trung Quốc và Việt Nam

Người dân Trung Quốc mang công nghệ thanh toán di động đến các điểm du lịch
Người dân Trung Quốc mang công nghệ thanh toán di động đến các điểm du lịch
Hình thức thanh toán bằng điện thoại di động giờ đây đã trở nên vô cùng phổ biến và được người dân Trung Quốc sử dụng hàng ngày. Nó có mức độ ảnh hưởng không chỉ riêng nội địa Trung Quốc mà ngay cả các địa điểm du lịch nước ngoài cũng bắt đầu sử dụng hình thức thanh toán này để đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch.