Cách tìm kiếm sản phẩm trên taobao và 1688 bằng hình ảnh

​Để tìm kiếm một sản phẩm bằng hình ảnh trên taobao và 1688.

Video hướng dẫn:

 

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Đầu tiên. Quý khách vào taobao.com, đổi khu vực từ “Quốc tế” sang “Trung Quốc đại lục”

Tìm kiếm bằng hình ảnh

 

Tại thanh tìm kiếm, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng “máy ảnh”. Chọn ảnh mà quý khách cần tìm, sau đó ấn tìm kiếm.

tìm kiếm bằng hình ảnh

VD: 
Ảnh sản phẩm cần titìm kiếm

 

Kết quả khi sử dụng công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh.

Tìm kiếm bằng hình ảnh

 

Quý khách có thể áp dụng cách này khi tìm kiếm sản phẩm trên 1688.