Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản tại iCHINA COMPANY

Để đổi mật khẩu tài khoản của quý khách, quý khách có thể truy cập vào trang https://khachhang.ichina.vn/doi-mat-khau 

Hoặc truy cập vào trang nhanh tại trang: https://khachhang.ichina.vn/home

Theo hướng dẫn: Tài khoản -> Đổi mật khẩu.

đổi mật khẩu tài khoản tại ICHINA COMPANY

 

Quý khách nhập mật khẩu cũ và thiết lập mật khẩu mới mà quý khách muốn đổi.
Sau đó quý khách nhấp chuột và "Lưu thông tin" để tiến hành đổi mật khẩu.

Hương dẫn đổi mật khẩu tài khoản ICHINA COMPANY