Hướng dẫn cấp lại mật khẩu tài khoản tại iCHINA COMPANY

Để cấp lại mật khẩu tài khoản tại ICHINA COMPANY.

Quý khách truy cập: https://khachhang.ichina.vn/lay-mat-khau
Điền tên tài khoản mà quý khách cần cấp lại mật khẩu, sau đó nhấp chuột vào "Lấy lại mật khẩu"

Hưỡng dẫn cấp lại mật khẩu tài khoản tại ICHINA COMPANY

 

Sau khi yêu cầu "Lấy lại mật khẩu", 1 code để cấp lại mật khẩu sẽ được ICHINA COMPANY gửi vào email của quý khách, quý khách vui lòng truy cập email của mình để lấy Code xác nhận.

Lưu ý: Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ trong cả 2 hộp thư "Hộp thư đến" và "Hộp thư Spam (Hộp thư rác)"

hướng dẫn cấp lại mật khẩu tài khoản ICHINA COMPANY

 

Quý khách nhập Code mà chúng tôi đã gửi đến và tiến hành nhập lại mật khẩu mới.

Sau khi đã hoàn tất việc nhập mật khẩu mới, quý khách nhấp chuột vào "Đổi mật khẩu" để hoàn tất việc cấp lại mật khẩu.

 

Sau khi nhận được thông báo "Đổi mật khẩu thành công"
Quý khách có thể đăng nhập lại tài khoản tại: https://khachhang.ichina.vn/ 

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu tài khoản ICHINA COMPANY

Quý khách có thể video hướng dẫn tại: https://youtu.be/DDIDoY--W-s