3 bước báo mã vận đơn chuyển phát nội địa Trung Quốc trên hệ thống iChina Company

Để thuận tiện theo dõi và quản lý hàng hóa khi sử dụng dịch vụ Vận Chuyển – Ký gửi hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, sau khi nhà cung cấp phát đi kiện hàng của quý khách về kho tiếp vận của chúng tôi tại Trung Quốc, quý khách phải yêu cầu họ cung cấp cho mình mã vận đơn của kiện hàng. Sau khi nhận được mã vận đơn, quý khách hãy thực hiện theo các cách thức được hướng dẫn trong bài viết này để quá trình hợp tác hai bên được diễn ra thuận lợi. 

03 vấn đề mã bưu vận chuyển hàng tại nội địa Trung Quốc này sẽ giải quyết được

1. Xác định tình trạng trong chuyển phát nội địa Trung Quốc

Biết được nhà cung cấp đã phát hàng đi thật hay chưa? Theo dõi được hành trình vận chuyển của kiện hàng trong nội địa, định vị kiện hàng đang ở đâu trong nội địa Trung Quốc.  

2. Xác định tình trạng xử lý kiện hàng tại iChina Company

Biết được phía kho iChina Company đã nhận được kiện hàng chưa, theo dõi được tình trạng iChina xử lý kiện hàng, định vị kiện hàng đã về Việt Nam hay chưa?

3. Căn cứ hợp tác giữa hai bên

iChina sẽ không trả hàng khi chưa xác định mã hàng thuộc về ai. Trường hợp mã bưu vận của kiện hàng bị rách / mờ / mất, hai bên sẽ đối soát bằng cách : đối chiếu sự trùng khớp giữa nội dung hàng hóa và mã bưu vận của kiện hàng, nếu thông tin quý khách cung cấp là chuẩn sẽ được xác nhận

Cách thức nhập mã vận đơn lên hệ thống iChina Company

Ngay sau khi nhà cung cấp thông báo cho quý khách mã vận đơn của kiện hàng trong quá trình vận chuyển tại Trung Quốc, quý khách cần thông báo sớm nhất cho chúng tôi thông qua cách thức sẽ hướng dẫn trong phần này. Việc nhập mã vận đơn này cần làm trước khi hàng hóa về kho để tránh trường hợp hệ thống tự động nhập vào danh sách hàng Vô chủ, gây khó khăn và mất thời gian trong việc tìm kiếm của cả hai bên.

1. Chọn chức năng Báo mã lên đơn

Đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ :  https://khachhang.ichina.vn

Tại cột Menu tay trái, chọn : Chuyển hàng / Báo mã lên đơn

chức năng báo mã lên đơn trên hệ thống ichina company

 

2. Nhập vào thông tin chi tiết

Tại khung nhập liệu, quý khách điền thông tin về kiện hàng sau đó click “LƯU LẠI”. Thông tin này là cơ sở để làm việc giữa hai bên trong quá trình hợp tác. Quý khách bớt thời gian để nhập chính xác và chi tiết nhất có thể.

ô nhập thông tin chi tiết của kiện hàng trên hệ thống của ichina company

Mã bưu vận tại nội địa Trung Quốc

Là mã vận đơn chuyển phát phát tại nội địa Trung Quốc, mã này sẽ do người bán hàng cung cấp.

Số lượng kiện hàng

Là số lượng kiện hàng được chuyển phát của mã vận đơn được cung cấp ở trên, số lượng kiện này cần nhập chuẩn nếu nhiều hơn 01 kiện để tránh thất lạc, đây là căn cứ để Kho vận tại Trung Quốc của iChina Company có căn cứ làm việc với người phát hàng.

Nội dung hàng hóa

Là mô tả chi tiết về nội dung hàng hóa của lô hàng. Ví dụ : Chăn, ga, quần áo, đồ thủy tính abc abc.

Yêu cầu đặc biệt / Ghi chú

Tại phần này, quý khách ghi rõ yêu cầu cần iChina xử lý hoặc nội dung cần truyển tải đến bộ phận kho vận tại Trung Quốc. Ví dụ : hàng dễ vỡ, hàng cần nhẹ tay, hàng cần abc abc ....

 

3. Báo hàng sau khi đã nhập liệu xong

Tại bước này, quý khách kiểm tra đối chiếu lại một lượt, sau đó chọn từng mã hàng hoặc chọn tất cả mã hàng và click nút “BÁO HÀNG”. Hoàn tất công đoạn Báo mã lên đơn vận chuyển.

click thông báo hàng sau khi hoàn thành nhập liệu mã bưu vận trên hệ thống của ichina company

 

Lưu ý :

1. Trước khi thực hiện báo mã lên đơn, cần yêu cầu và chắc chắn nhà cung cấp nhập đúng địa chỉ nhận hàng là thông tin kho vận iChina tại Trung Quốc.

Xem bài :

  • Cách thay đổi địa chỉ nhận hàng trên Taobao và Tmall về kho iChina Company tại Trung Quốc
  • Cách yêu cầu nhà cung cấp phát hàng về kho iChina Company tại Trung Quốc nếu không mua hàng qua các site TMĐT.

2. Sau khi phát hàng đi, mã vận đơn người bán cung cấp có thể sẽ là ảnh chụp hoặc văn bản, quý khách cần nhập liệu chính xác để tránh mất thời gian hai bên cho việc đối soát.

Xem bài:

  • Tổng hợp cách thức nhận biết mã vận đơn chuyển phát nội địa khi người bán cung cấp
  • Hướng dẫn lấy mã vận đơn chuyển phát nội địa trên các site TMĐT Trung Quốc