Thỏa thuận thanh toán

1. Hình thức thanh toán:

- Quý khách có thể tiến hành thanh toán thông qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán : Xem tại đây.

- Thông tin về văn phòng tiếp nhận giao dịch tiền mặt : Xem tại đây.

- Sản phẩm có giá trị bao gồm thuế Giá trị gia tăng trên 20 triệu VNĐ, theo Luật thuế GTGT do Nhà nước ban hành cần thanh toán chuyển khoản. Chi tiết xin liên hệ hotline chăm sóc khách hàng (024) 228 228 28.

 

2.  Thỏa thuận thanh toán đối với dịch vụ mua hộ hàng hóa từ Trung Quốc:

- Quý khách thanh toán trước tối thiểu 50% giá trị đơn hàng khi khởi tạo.

- Quý khách thanh toán số tiền còn lại của đơn hàng ngay khi nhận hàng.

 

3. Thỏa thuận thanh toán đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam:

- Quý khách thanh toán 100% số tiền bảo hiểm hàng hóa (nếu có) theo chính sách “Bảo hiểm hàng hóa” trước thời điểm đơn hàng bắt đầu vận chuyển.

- Quý khách thanh toán 100% phí dịch vụ vận chuyển trước khi nhận hàng.

 

4. Thỏa thuận thanh toán phí dịch vụ của bên thứ ba:

- Quý khách thanh toán phí dịch vụ cho bên tiếp vận thứ ba (Bưu điện – Đơn vị vận chuyển nội địa – Dịch vụ giao nhận nội thành … )

- Quý khách thanh toán phí dịch vụ thu hộ tiền cho bên được ủy quyền.

 

5. Thỏa thuận về hoàn tiền:

- Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn tiền cho quý khách trong trường hợp đơn hàng bị hủy bỏ hoặc xử lý không thành công, tuân thủ theo “Chính sách bồi thường và hoàn trả”.

- Thời gian xử lý tối đa cho việc hoàn tiền là 15 ngày.

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Được cập nhập và sửa đổi lần cuối (lần thứ 2) ngày : 01/08/2017 

Từ Bản thoản thuận sửa đổi lần 1 được công bố ngày 11/03/2015

 

 

dịch vụ giao dịch trung quốc chuyên nghiệp