Đóng bao vận chuyển từ các chợ đầu mối bán buôn tại Quảng Châu